18.03.2024
01.04.2024

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy nebit-gaz enjamlaryny dikeltmek boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy “PETRECO WEMCO PACESETTER MOD. CFA-4” enjamlaryny dikeltmek boýunça №10117315 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Tenderiň tehniki spesifikasiýasy we talaplary tender tapgyrynda berler.

Bäsleşigiň möhleti - 2024-nji ýylyň aprel aýynyň 1-ne, sagat 23:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Zynat.Orazova@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022