26.06.2024
24.07.2024

Gurama wideo gözegçilik ulgamyny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gurama aşakdaky lotlarda görkezilen harytlar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

Lot №1 - Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy üçin wideo gözegçilik ulgamyny satyn almak we ony gurnamak, şeýle hem gözegçilik we seljeriş merkezini döretmek

Lot №2 - Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň aragatnaşyk torlaryny täzelemek üçin döwrebap enjamlary we programma üpjünçiligi bilen üpjün etmek hem-de ony gurnamak

Bäsleşik teklipleri görkezilen salgyda 2024-nji ýylyň 24-nji iýulyna ýerli wagt bilen 09.00-dan 11.00-a çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin töleg - 200 ABŞ dollary.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 21-55-44

+993 12 70-17-86

+993 12 39-41-82

+993 12 39-41-80

Aşgabat, Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň serkerdeler öýi
Bulary hem okaň
2022