Sergiler

Owgan harytlarynyň sergisi

03.03.2024 05.03.2024

2024-nji ýylyň 3-5-nji martynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürlik maslahaty geçiriler. Bu çäre Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçiriler. Çärä...

“Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergisi

24.05.2024 25.05.2024

Aşgabat şäheriniň häkimligi bilen Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy “Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergä gatnaşmaga çagyrýar. Bu sergi 24-25-nji...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

ITTC 2024

15.05.2024 17.05.2024

15-17-nji maýda Aşgabatda "Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş – 2024" atly halkara maslahaty we sergisi geçiriler. Bu konferensiýanyň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

TEIF 2024

24.04.2024 25.04.2024

Türkmenistanyň energetika ulgamy boýunça halkara forum 2024-nji ýylyň 24-25-nji aprelinde Fransiýanyň Pariž şäherinde geçiriler. Çäräni gurnaýjylar bolup “Türkmennebit” we “Türkmengaz”...

Pariž, Fransiýa

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi

03.04.2024 05.04.2024

2024-nji ýylyň 3-5-nji aprel aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda haly, dokma we söwda pudaklaryny ösüşine bagyşlanan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň sergisi

17.03.2024 19.03.2024

17-nji martda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli türkmen hususy işewürliginiň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143

ISM 2024

28.01.2024 31.01.2024

Geçirilýän seneleri: 28.01.2024 - 31.01.2024 Kategoriýa: Iýmit we içgiler, konditer önümleri Guramaçy: Koelnmesse GmbH Geçirilýän ýeri: Koelnmesse Ýygylygy: her ýyl Web sahypasy: www.ism-cologne.com ISM, süýji we iýmit...

Köln, Germaniýa

Medizin 2024

26.01.2024 28.01.2024

Kategoriýa: Lukmançylyk Guramaçy: Landesmesse Stuttgart GmbH Geçirilýän ýeri: Messe Stuttgart Ýygylygy: her ýyl Web sahypasy: www.messe-stuttgart.de Medisina boýunça iň uly halkara forumlaryň biri bolan Medizin 2024...

Ştutgart, Germaniýa

PSI 2024

09.01.2024 11.01.2024

Kategoriýa: Mahabat, marketing, PR Guramaçy: Reed Exhibitions Deutschland GmbH Geçirilýän ýeri: Messe Düsseldorf Ýygylygy: her ýyl Web sahypasy: www.psi-messe.com Halkara mahabat tehnologiýalaryň ýarmarkasy PSI (The...

Dýusseldorf, Germaniýa
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022