Türkmenistandaky sergiler

Kids Expo: ähli zat çagalar üçin

19.08.2024 22.08.2024

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda şu ýylyň 19 — 22-nji awgusty aralygynda “Kids Expo: ähli zat çagalar üçin” atly halkara sergi-ýarmarka geçiriler. Sergi-ýarmarkada...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022