Nebit-gaz

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

27.01.2023 09.02.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogunyň çägindäki merkezi gaz ýataklaryndaky tebigy gazy gysyjy desgalarynyň we plast suwlaryny...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

24.01.2023 17.02.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy guýylary (skwažina) dolandyrmak üçin enjamlaryň şaýlaryny satyn almak boýunça №10109218 belgili tender yglan edýär Ähli gyzyklanma bildirýän...

Türkmenistan, Aşgabat ş.

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

17.01.2023 30.01.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynda geologiýa-gözleg işlerini geçirmek we guýulary işläp taýýarlamak üçin tehniki hyzmatlary bermek boýunça №CIT-22094-SR belgili...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

15.12.2022 28.12.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogunyň çägindäki merkezi gaz ýataklaryndaky tebigy gazy gysyjy desgalarynyň we plast suwlaryny...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022