Tenderler

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky tender yglan edýär

07.11.2023 20.11.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ulag hereketine gözegçilik ulgamyny kärendesine almak üçin №2023/29...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022