Söwda

"Hazar" konsorsiumy tender yglan edýär

11.10.2021 20.10.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

TNGIZT benzin satyn almak boýunça halkara tender yglan edýär

02.10.2021 25.10.2021

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan А-98 kysymly benzini...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.