Tenderler

Türkmenistanyň Merkezi banky tender yglan edýär

14.06.2023 18.07.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky, banka bölünip berlen Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň G.Kulyýew adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän 200 gektar ýer böleginiň...

Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy

Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

12.06.2023 27.06.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022