Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

03.01.2024 16.01.2024

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň çägindäki ГПЗ-1 we ГПЗ-2 gazy gaýtadan işleýiş zawodlaryndaky durnukly kondensat rezerwuarlaryny arassalamak we...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022