Gurluşyk

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

10.07.2023 24.07.2023

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “A” blogunyň çägindäki Ýaşyldepe we Metejan gaz ýataklaryndaky plast suwlaryny arassalaýjy kömekçi desgalalaryň...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022