Gurluşyk

Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

24.03.2023 27.03.2023

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda Daşoguz şäherinde gurulýan ýaşaýyş jaýlar we desgalar toplumynyň çäginde gurulmaly Saglyk merkeziniň hem-de...

Daşoguz şäheriniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň 10/1-nji jaýy

Mary welaýatynyň häkimligi tender yglan edýär

13.03.2023 16.03.2023

Mary welaýatynyň häkimligi «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli...

Mary şäheriniň Çärjew köçesiniň 12-nji jaýy
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022