Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

28.02.2024 12.03.2024

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogunyň Shojb-103D we Shojb-104D akym liniýalaryň we guýularyň taslamasyny düzmek, gerekli önümleri...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022