Multimediýa

Özbegistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Türkmenistana geldi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça resmi sapar bilen Aşgabada geldi. Aşgabat şäheriniň halkara howa menzilinde Özbegistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Ministrler...

Astanada GDA Döwlet Baştutanlarynyň dar düzümli duşuşygy geçirildi

Gazagystanyň paýtagty Astanada anna güni Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) Döwlet Baştutanlarynyň dar düzümdäki duşuşygy geçirildi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berdi. Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew...

Aşgabatda Eýranyň syýahatçylyk merkezleriniň festiwaly geçirildi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde anna güni Eýranyň syýahatçylyk merkezleriniň festiwaly geçirildi.  Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen geçirilen bu çäräniň dowamynda Eýranyň...

Awazada halkara ulag forumy öz işine başlady

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty duşenbe güni irden öz işine başlady. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça...

Hazar deňziniň ýakasynda birnäçe sergilere badalga berildi

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň çäklerinde ýekşenbe güni Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde we Halkara deňiz portunda sergilere badalga...

Awazada “Rowaç” kottejler toplumy açyldy

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda duşenbe güni “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi. Toplumyň açylyş dabarasyna şu ýylyň 1-nji awgustyndan zähmet rugsadyna çykan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar...
2022