Multimediýa

Daşoguzda iki sany saglygy goraýyş desgasy açyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni Daşoguz welaýatyna amala aşyran saparynyň çäklerinde welaýatyň dolandyryş merkezinde bina edilen lukmançylyk desgalarynyň ikisiniň – Köpugurly we Onkologiýa hassahanalarynyň...

Aşgabatda “LC Waikiki”-niň resmi dükany açylýar

Aşgabat şäherindäki “Berkarar” söwda dynç-alyş merkezinde 13-nji maýda Türkiýäniň “LC Waikiki” kompaniýasynyň ilkinji dükanynyň resmi açylyş dabarasy geçiriler. Dükanyň menejeriniň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine beren beýanatyna...

Aşgabatda türkmen hususyýetçileriniň sergisi geçirilýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler merkezinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň (TSTB) döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli sişenbe güni türkmen hususy işewürliginiň gazananlarynyň sergisi öz işine başlady. İki...

Türkmenistanda Nowruz baýramy bellenilýär

Duşenbe güni halkymyz Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz gününi şatlyk-şowhun bilen dabaralandyrdy. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Gutlagynda nygtaýşy ýaly, türkmen halkynyň, şeýle hem...
2022