Multimediýa

Aşgabatda “Daşkent” seýilgähiniň açylyş dabarasy geçirildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew anna güni Aşgabat şäherinde döredilen “Daşkent” seýilgähiniň açylyş dabarasyna gatnaşdylar. Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň ugrunda ýerleşýän seýilgähiň umumy...

Özbegistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistana resmi saparynyň çäginde anna güni Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşdy. Bu barada Özbegistanyň Prezidentiniň metbugat...

Özbegistanyň Prezidenti resmi sapar bilen Türkmenistana geldi

Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça resmi sapar bilen Aşgabada geldi. Aşgabat şäheriniň halkara howa menzilinde Özbegistanyň Prezidentini Türkmenistanyň Ministrler...

Astanada GDA Döwlet Baştutanlarynyň dar düzümli duşuşygy geçirildi

Gazagystanyň paýtagty Astanada anna güni Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň (GDA) Döwlet Baştutanlarynyň dar düzümdäki duşuşygy geçirildi. Bu barada Gazagystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berdi. Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew...

Aşgabatda Eýranyň syýahatçylyk merkezleriniň festiwaly geçirildi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde anna güni Eýranyň syýahatçylyk merkezleriniň festiwaly geçirildi.  Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen geçirilen bu çäräniň dowamynda Eýranyň...
2022