Multimediýa

Aşgabatda Eýranyň syýahatçylyk merkezleriniň festiwaly geçirildi

Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasynyň medeniýet merkezinde anna güni Eýranyň syýahatçylyk merkezleriniň festiwaly geçirildi.  Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň başlangyjy bilen geçirilen bu çäräniň dowamynda Eýranyň...

Awazada halkara ulag forumy öz işine başlady

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň Kongressler merkezinde deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahaty duşenbe güni irden öz işine başlady. Türkmenistanyň başlangyjy boýunça...

Hazar deňziniň ýakasynda birnäçe sergilere badalga berildi

Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyň çäklerinde ýekşenbe güni Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menzilinde we Halkara deňiz portunda sergilere badalga...

Awazada “Rowaç” kottejler toplumy açyldy

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda duşenbe güni “Rowaç” kottejler toplumynyň açylyş dabarasy geçirildi. Toplumyň açylyş dabarasyna şu ýylyň 1-nji awgustyndan zähmet rugsadyna çykan Türkmenistanyň Prezidenti Serdar...
2022