“Galkynyşda” öndürilen 4 milliard kubmetre golaý gaz eksport edildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Galkynyşda” öndürilen 4 milliard kubmetre golaý gaz eksport edildi
“Galkynyş” gaz käninde 97,5 tonna gaz kondensaty öndürildi.

“Türkmengaz” döwlet konserniniň “Galkynyş” gaz käninde gazy kükürtden arassalamak boýunça desgasynda zähmet çekýän “Marygazçykaryş” müdirliginiň hünärmenleri tarapyndan 2021-nji ýylyň ilkinji iki aýynda tebigy gazyň senagat arassalaýşy 4 milliard 347 million 300 müň 154 kubmetre barabar bolup, şolardan 3 milliard 912 million 78 müň 610 kubmetr harytlyk gazy eksporta iberildi.

Türkmenistanyň nebit-gaz pudagynyň elektron gazetiniň anna güni habar berşi ýaly, häzirki wagtda bu ýerde 44 sany ulanyş guýusyndan ýokary basyşly tebigy gaz çykarylýar.

Habarda bellenilişi ýaly, bu döwürde “Galkynyş” gaz käninde gazy kükürtden arassalamak boýunça birinji we ikinji desgada gaz kondensatyny we kükürdi arassalamak boýunça meýilnama ýerine ýetirildi. Hususan-da, bu döwürde 97,5 tonna gaz kondensaty we 182 müň 125 tonna kükürt öndürildi.

Ýurdumyzyň Mary welaýatynyň çäginde ýerleşýän iri gaz ýatagy “Galkynyş” gorlary boýunça takmynan 26 trillion kubmetre barabar bolup, dünýäde gaz gorlary boýunça ikinji orunda durýar.