TDHÇMB söwdalarynda portlandsement, polietilen we kükürt satyldy

BIZNES TÜRKMENISTAN
TDHÇMB söwdalarynda portlandsement, polietilen we kükürt satyldy
Türkmen telekeçileri "Türkmengaz” DK tarapyndan öndürilen tehniki kükürdiň 20 müň tonnasyny satyn aldylar.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň (TDHÇMB) söwdalarynda sişenbe güni geleşikleriň ikisi hasaba alyndy.

Gyrgyzystanly telekeçi Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň kärhanasy tarapyndan öndürilen PS 500-G20-K portlandsementiniň 300 tonnasyny almaga şertnama baglaşdy. Geleşigiň umumy bahasy 12 müň ABŞ dollaryna barabar boldy. Bu barada TDHÇMB penşenbe güni mälim etdi.

Ýerli işewürler “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen T60-475-119 görnüşli ýokary dykyzlykly polietileniň 300 tonnasyny satyn aldylar. Şertnamanyň umumy bahasy 5 million 400 müň manada deň boldy.

Türkmenistanyň TDHÇMB-da duşenbe güni umumy bahasy 150 million manatdan gowrak bolan geleşikleriň dördüsi baglaşyldy.

Bellenilişi ýaly, türkmen telekeçileri söwdalaryň bütin taryhynda ilkinji gezek TDHÇMB-da külkelenen tehniki kükürdi satyn aldylar. Olar “Türkmengaz” döwlet konserni tarapyndan öndürilen önümiň 20 müň tonnasyny satyn aldylar. Satylan önümleriň umumy bahasy 150 million manada (bir tonnasy 7,5 müň manat) deň boldy.

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň möçberi 48 million 861 müň ABŞ dollaryndan gowrak boldy.

2022