Biznes

“Datly şerbet” önümleriniň görnüşlerini 100-e ýetirdi

“Datly şerbet” hususy kärhanasynyň konditer önümleriniň görnüşleri 100-e golaýlady. Şu ýylyň başynda açylan hususy kärhana “Täze aý önümleri” hojalyk jemgyýetine degişlidir. Konditer önümlerini öndürmäge niýetlenen “Datly...

Italýan işewürleri Türkmenistanyň Prezidentine tekliplerini hödürlediler

Penşenbe güni irden Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Rome Cavalieri” myhmanhanasynda Italiýanyň işewürleri bilen duşuşdy. Iş ertirligi görnüşinde geçirilen duşuşyga “Danieli”, “ENI”, “Leonardo S.p.A”, “Maire Tecnimont”, “Valvitalia”,...

Tejen etrabynda guş iýmini öndürýän hususy kärhana açyldy

“Miras” hususy kärhanasy tarapyndan Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň “Zaman” geňeşliginiň çäginde penşenbe güni guş iýmini öndürýän döwrebap kärhana açyldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan...
2022