Jemgyýet

Türkmenistan ESKATO-nyň onlaýn maslahatyna gatnaşdy

BMG-niň Aziýa we Ýuwaş ummany üçin Ykdysady we durmuş komissiýasynyň guramagynda (ESKATO) 22-23-nji sentýabr aralygynda wideoaragatnaşyk arkaly ulag we daşky gurşawy goramak ulgamynda bilermenler toparynyň...

Aşgabatda ilkinji IT-meýdançasy peýda bolar

Ýakyn wagtda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň çäginde ilkinji IT-meýdançasyny açmak meýilleşdirilýär. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazeti penşenbe güni habar berdi. Habarda bellenilişi ýaly,...

Türkmenistan Kioto konwensiýasyna goşular

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň gümrük amallarynyň ýeňilleşdirilmegi we sazlaşyklygy hakynda Halkara konwensiýa (Kioto konwensiýasy) goşulmagy hakyndaky teklibi goldady. TDH habarlar agentliginiň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022