Jemgyýet

Türkmenistanda kiberhowpsuzlyk ulgamy kämilleşdirilýär

Penşenbe güni Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisinde “Türkmenstandartlary” Baş döwlet gullugynyň merkezi edarasynda Kiberhowpsuzlyk boýunça sertifikasiýalaşdyryş bölümini döretmegiň meýilleşdirilýändigi barada habar berildi. TDH-nyň habar berşi ýaly, bölümiň...

Türkmenistanda “Awtoulag kärhanalar birleşigi” AGPJ dörediler

Penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçiren mejlisiniň barşynda “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini (AGPJ) döretmek hakyndaky Karara...

Baýramaly şäherinde 150 iş orunlyk haly kärhanasy gurulýar

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde halyçylyk kärhanasynyň häzirki wagtda gurluşyk işleriniň 4-den 3 böleginden gowragy, 78% ýerine ýetirildi. “Türkmenistan” gazetiniň sişenbe güni habar berşi ýaly, binanyň gurluşygyny...

“Halkbank” nagt däl hasaplaşyklary ýeňilleşdirýär

“Halkbank” döwlet täjirçilik banky täze “Halkbank terminal” atly applikasiýasyny işe girizmäge taýýarlanýar. Bu barada anna güni TDH agentligi habar berdi. Täze applikasiýa söwda we hyzmat ediş...
2022