Jemgyýet

“Halkbank” nagt däl hasaplaşyklary ýeňilleşdirýär

“Halkbank” döwlet täjirçilik banky täze “Halkbank terminal” atly applikasiýasyny işe girizmäge taýýarlanýar. Bu barada anna güni TDH agentligi habar berdi. Täze applikasiýa söwda we hyzmat ediş...

Türkmenistan Parlamentara bileleşiginiň sammitine gatnaşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy Gülşat Mämmedowa onlaýn görnüşinde geçirilen Parlamentara bileleşiginiň agzasy bolan ýurtlaryň parlamentleriniň zenan-ýolbaşçylarynyň 13-nji sammitine gatnaşdy. Bu barada TDH sişenbe güni habar berdi. 17-18-nji...

Türkmenistanyň banklary “internet banking” hyzmatyny hödürleýär

Amallary ýeňilleşdirmegiň, şeýle-de müşderileriň plastik kart ulanyşyny artdyrmagyň gerimini giňeldýän Türkmenistanyň banklary öz ulgamlarynda “Internet banking” hyzmatlaryny hödürleýär. Türkmen metbugatynda bildirişleri arkaly hyzmatlaryny yzygiderli hödürleýän banklar...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022