Jemgyýet

Türkmenistan Halkara Bitaraplyk gününi belleýär

Penşenbe güni Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň halky dünýä jemgyýetçiligi bilen bilelikde Halkara Bitaraplyk gününi belleýär.  TDH-nyň habar bermegine görä, baýramçylyk mynasybetli Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Bitaraplyk...

“VINCI” Nusaý galasynyň ýanynda täze myhmanhana gurar

Fransiýanyň “VINCI” kompaniýasy Aşgabatda täze “Nusaý” myhmanhanasynyň gurluşygyny amala aşyrar. Bu myhmanhana “Nusaý” taryhy-medeni döwlet goraghanasynyň ýakynynda ýerleşer. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow sişenbe güni Aşgabat şäheri boýunça...

“Türkmen-Tranzit” kiberhowpsuzlyk boýunça okuw maslahatyny geçirdi

“Türkmen-Tranzit” kompaniýasy duşenbe güni Aşgabadyň “Arçabil” myhmanhanasynda kiberhowpsuzlyk boýunça okuw maslahatyny geçirdi. Maslahata bank ulgamynyň hünärmenleri çagyryldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Türkmen-tranzit” daşary...

Aşgabatda Maýkl Jeksona bagyşlanyp geçirilen konsert gaýtalanar

Ýekşenbe güni “Türkmenistan” kinokonsert merkezinde Maýkl Jeksona bagyşlanyp geçirilen konsert 8-nji dekabrda ikinji gezek gurnalar. Tahyr Ataýewiň kirişli orkestri we birnäçe wokalistleriň gatnaşmagynda ýerine ýetirilen çykyşlara...
2022