“Türkmentelekom” kärhanasynyň düzüminde sanly ykdysadyýet boýunça müdirlik döredildi

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Türkmentelekom” kärhanasynyň düzüminde sanly ykdysadyýet boýunça müdirlik döredildi
“Türkmentelekom” döwlet elektroaragatnaşyk kärhanasynyň düzüminde sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça müdirligi döredildi.

“Türkmentelekom” döwlet elektroaragatnaşyk kärhanasynyň düzüminde sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça müdirligi döredildi.

Täze döredilen müdirlik esasy dört bölümden ybarat bolar:

  • hukuk aktlaryny düzmek;
  • taslamalary düzmek we tehniki gözegçilik;
  • sanly ykdysadyýeti ösdürmekde döwlet çözgütleriniň ýerine ýetirilişiniň gözegçiligi;
  • maglumat we kommunikasiýa tehnologiýalaryny girizmegiň gözegçiligi.

Müdirligiň hünärmenleri dünýä tejribelerinden ugur alyp, fiziki şahslar üçin bitewi ulgamy döretmegi kadalaşdyrýan kanun çykaryjy platformanyň üstünde işleýärler. Şeýle hem elektron resminama dolanşygyny girizmek, sanly ykdysadyýetiň infrastruktura elementlerini gowulandyrmak we işgärleri taýýarlamak boýunça giňişleýin işleri alyp barýarlar.