Jemgyýet

154 müňe golaý çaga ilkinji jaň sesini eşitdi

Ýurdumyzyň ähli bilim ojaklary duşenbe güni tomusky dynç alyşdan soň täze okuw möwsümine gapylaryny açdy. Orta mekdeplere, ýörite hünärmençilik we ýokary okuw mekdeplerine gatnaýan okuwçylardyr talyplar...

Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy 7-nji gezek geçirilýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň ähli künjeginde “Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” şygary bilen geçirilýän biraýlyk başlandy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 2013-nji ýylyň iýun aýynyň...
2022