Türkmenistanda öndürildi

Maryda plastik örtügi we suw turbalary öndüriler

Mary welaýatynda ýerleşýän “Eşretli kenar” hususy kärhanasy polietilen paket we polipropilen turba öndüjek döwrebap önümçilik desgasyny açdy. Desga “Älemabat” hojalyk jemgyyýeti tarapyndan bina edildi. Baýramaly şäherinde...

Iň köp pile Lebapda öndüriler

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň “Türkmenýüpek” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2019-njy ýylda 2 müň tonnadan gowrak pile öndürer. Pile ýüpek medeniýetiniň ýa-da ýüpek önümçiliginiň bir bölegi...
2022