Habarlar

Sagatda 5 tonna ýuwujy serişdeler gaplanar

25-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýuwujy serişdeleri öndürýän täze kärhana açylyp ulanylmaga berildi. “Bagtly zamana” hojalyk jemgyýetiniň bu häzirki zaman kärhanasynda önüm­çilik­ des­ga­la­ryndan başga­-da,...

Kanadaly kompaniýa atmosferadan CO2-ni sorup almak isleýär

Kanadanyň Britan Kolumbiýasy welaýatynyň Skwamiş etrabynda ýerleşýän bir kompaniýa atmosferadan kömürturşy gazyny sorup, klimatyň üýtgemeginiň öňüni almak isleýär. “Carbon Engineering” (“Uglerod inženerligi”) diýlip atlandyrylýan bu kompaniýa,...
2022