Habarlar

154 müňe golaý çaga ilkinji jaň sesini eşitdi

Ýurdumyzyň ähli bilim ojaklary duşenbe güni tomusky dynç alyşdan soň täze okuw möwsümine gapylaryny açdy. Orta mekdeplere, ýörite hünärmençilik we ýokary okuw mekdeplerine gatnaýan okuwçylardyr talyplar...

Ýol hereketiniň howpsuzlygynyň biraýlygy 7-nji gezek geçirilýär

Ýekşenbe güni Türkmenistanyň ähli künjeginde “Ýol hereketiniň howpsuzlygy — ömrümiziň rahatlygy” şygary bilen geçirilýän biraýlyk başlandy. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň 2013-nji ýylyň iýun aýynyň...

“Staron” türkmen bazaryndaky ornuny pugtalandyrmak isleýär

Günorta Koreýanyň kompaniýasy “Lotte Advanced Materials”-yň “Staron” kysymly akril daşlary Türkmenistanda birnäçe mebel öndürijisi tarapyndan giňden ulanylýar. Kompaniýanyň sebit boýunça direktory Ýuriý Kim “Türkmengurluşyk-2019” halkara...

“Şimşek Inc.” Türkmenistanda şahamça açmagy meýilleşdirýär

Türkiýäniň alýumin öndürijisi “Şimşek Inc.” Türkmenistanda şahamça açmagy meýilleşdirýär. Bu barada kompaniýanyň eksport boýunça direktory Fatih Topal Aşgabatda geçirilýän “Türkmengurluşyk-2019” halkara sergisiniň dowamynda “Biznes Türkmenistana” beren...

Dubaýda Türkmenistanyň Baş konsullygy açylýar

Dubaý şäherinde Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki Baş konsullygy açylýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu baradaky Karara anna güni gol çekdi. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky ikitaraplaýyn...

“Men telekeçi” ussatlar bilen ýaş telekeçileri bir ýere jemledi

Aşgabat şäherindäki “Arçabil” myhmanhanasynda “Akylly tilsimat” hojalyk jemgyýetiniň “Men telekeçi” taslamasynyň çäklerinde “Ýaş telekeçileriň döwri” forumy geçirildi. Anna güni geçirilen forumyň başynda kompaniýanyň direktory Mähri Ahmedowa...
2022