Habarlar

Owgan wekiliýeti Aşgabatda TOPH taslamasyny maslahat etdi

22-nji iýunda Owganystan Yslam Respublikasynyň Milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňeşçisi Hamdulla Mohibiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana iş sapary bilen geldi diýip, Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Saparyň...

“Daimler AG” şu ýylky girdejisi çaklamasyny peseltdi

“Mercedes-Benz” awtoulaglarynyň öndürijisi “Daimler AG” nemes awtomobil kompaniýasy 2019-njy ýylda garaşylýan girdeji görkezijisini millionlarça ýewro peseltdi. Ýekşenbe güni yglan edilen maliýe peseldişi Germaniýanyň awtomobil senagatyny sarsdyran dizel ýangyjynyň zyňyndylary...

Kazanda konsullyk açmak göz öňünde tutulýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna 23-nji iýunda amala aşyran saparynyň dowamynda geçirilen ikitaraplaýyn duşuşykda Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow iki döwletiň özara gyzyklanmasyny, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň...

“Täç hil” önümleriniň görnüşlerini köpeldýär

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy ýylda 20 million çygly süpürgiçleri öndürýär. Şu haryt nyşanly şahsy arassaçylyk üçin niýetlenen önümleriň 26...

Türkmenistanyň Prezidenti Tatarystan Respublikasyna sapar edýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji iýunda iş sapary bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyna bardy. Bu barada TDH habar berýär. Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Tatarystan Respublikasynyň baýdaklary...

Nebit önümleri birža söwdalarynda öňdebaryjy boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 87-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, BAE-den, Türkiýeden, Singapurdan, Gonkongdan, Owganystandan, Gazagystandan...

“Kökçi” günde 350 akkumulýator öndürýär

Türkmenistanda hususy akkumulýator öndürijisi bolan “Kökçi” hojalyk jemgyýeti ýakynda kuwwatyny artdyrar. Häzirki wagtda her gün akkumulýatorlaryň 350-ä golaýyny öndürýän hojalyk jemgyýeti täze enjamlar toplumyny önümçilige...
2022