Syn-seljerme

Dokma senagaty: ýokary ösüş depgini

Dokma senagaty Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň öňdebaryjy pudaklarynyň biridir. Döwlet tarapyndan berilýän ählitaraplaýyn goldaw bilen bu pudak iň depginli ösýänleriň birine öwrüldi. Garaşsyzlyk ýyllarynda täze dokma...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022