21.09.2019
12.11.2019

Gurluşyk we binagärlik ministrligi ylmy-barlag institutynyň gurluşygy boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi, Seýsmik ýagdaýa durnukly gurluşyk ylmy-barlag institutynyň edara binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2019-njy ýylyň 12- nji noýabryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-46-64, 44-47-56.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 84
Bulary hem okaň