15.10.2019
29.10.2019

“Demirýollary” material tehniki serişdeleri satyn almak boýunça tenderiň möhletini uzaldýar

“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti aşakdaky lotlar boýunça material tehniki serişdeleri satyn almak üçin 02.09.2019 yglan edilen açyk halkara tenderiniň möhletini uzaldýar:

Lot № 1 – Teplowozlar üçin materiýallar we atiýaçlyk şaýlary.

Lot № 2 – Wagonlar üçin materiýallar we ätiýaçlyk şaýlary.

Lot № 3 – Demirýolunyň üstki zolagynyň gurluşyk materiýallary.

Lot № 4 – Radioaragatnaşyk serişdeleri.

Lot № 5 – Ölçeg wagonlarynyň we demirýol tehnologiýasynyň ätiýaçlyk şaýlary, teleskop kranlary we sinklenen troslar.

Tendere gatnaşmak üçin teklipler 2019-njy ýylyň 29-njy oktýabryna çenli ýerli wagt bilen sagat 18.00 çenli kabul edilýär

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 38-34-78; 38-31-04; faks: 38-34-78.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy şaýoly, 7
Bulary hem okaň
2022