21.10.2019
11.11.2019

“Eni Türkmenistan Limited” programma üpjünçiligini satyn almak boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited" kompaniýasy № PR10082849/2 - işgärler we zähmet haky boýunça hasaplaşyk bölümine programma üpjünçiligini satyn almak boýunça tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2019-njy ýylyň 11-nji noýabry, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm; karamat.reimbayeva@eni.com;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022