09.09.2020
11.09.2020

CAITME 2020

2020-nji ýylyň 09 - 11-nji sentýabry aralygynda Daşkent şäherinde “CAITME 2020” atly Merkezi Aziýa dokma senagaty enjamlarynyň halkara sergi geçiriler.

“CAITME 2020” sergisiniň geçiriljek ýeri: Uzexpocentre (Daşkent ş.).

Özbegistan, Daşkent ş., Amir Temur köçesi 107
Bulary hem okaň