25.11.2020
27.11.2020

UZAGROEXPO 2020

2020-nji ýylyň 25-27-nji noýabry aralygynda Daşkent şäherinde “UZAGROEXPO 2020” atly oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi geçiriler.

Degişli pudaklar:

  • Oba hojalyk – oba hojalyk tehnikalary;
  • Azyk önümçiligi.

“UZAGROEXPO 2020” sergisiniň geçiriljek ýeri: Uzexpocentre (Daşkent ş.).

Özbegistan, Daşkent ş., Amir Temur köçesi 107
Bulary hem okaň