13.02.2020
27.03.2020

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Halkara okuw-ylmy merkezi üçin saglygy goraýyş maksatly hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soň, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginde kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon: 40-04-79.

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly 20
Bulary hem okaň