20.05.2020
22.05.2020

ASTANA BUILD 2020

2020-nji ýylyň 20 - 22-njy maýy aralygynda Astana şäherinde “ASTANA BUILD 2020” atly gurluşyk, interýer, ýyladyş we howalandyryş boýunça halkara sergi geçiriler.

Degişli pudaklar:

  • Binalaryň gurluşygy;
  • Bezeg, öý we ofis dizaýny, mebel, ýagtylandyryş;
  • Ýyladyş we howalandyryş.

“ASTANA BUILD 2020” sergisiniň geçiriljek ýeri: “Korme Astana” halkara söwda merkezi.

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3
Bulary hem okaň