29.07.2020
15.08.2020

Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tender yglan edýär

Saud Arabystany Patyşalygynyň Türkmenistandaky ilçihanasy isleg bildirýän kompaniýalary awtomobil duralgalarynyň bassyrmasyny gurmak boýunça bäsleşige gatnaşmaga çagyrýar.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän kompaniýalar bäsleşigiň şertleri we häsiýetnamasy baradaky resminamalary almak üçin ilçihana ýüz tutup bilerler, töleg - 150 ABŞ dollar.

Teklipleri 2020-nji ýylyň 15-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Görogly köçesi 86
Bulary hem okaň