27.10.2020
26.11.2020

“Eni Türkmenistan Limited” inžener we dizaýn hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” kompaniýasy inžener we dizaýn hyzmatlary bilen üpjün etmek boýunça

№ 10091713

tender yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2020-nji ýylyň 26-njy noýabryna, ýerli wagt bilen sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy: viktoriya.nurberdiyeva@eni.tm; moez.sdouqa@eni.tm;

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň