01.12.2020
07.12.2020

Türkmen-Türk PTB damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak boýunça tender yglan edýär

Türkmen-Türk paýdarlar täjirçilik banky bag meýdanlaryna damjalaýyn usulda suwaryş ulgamlaryny gurnamak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Tehniki talaby aşakda görkezilen salgy boýunça alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar, bildiriş çap edilenden soň 5 (bäş) günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon: 93-83-35.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 111/2
Bulary hem okaň