18.02.2021
05.04.2021

Gurluşyk we binagärlik ministrligi dynç alyş seýilgähini gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde “Daşkent” dynç alyş seýilgähiniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça tender yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 5-nji apreline çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 84
Bulary hem okaň