09.04.2021
08.05.2021

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi lukmançylyk serişdelerini satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça

bäsleşik yglan edýär

  • Lot­№­19 — Lebap welaýat Köpugurly hassahanasy üçin saglygy goraýyş maksatly hemde lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.
  • Lot­№­20 — Lebap welaýat Ýokanç keseller hassahanasy üçin saglygy goraýyş maksatly hem­de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, resminamalar toplumyny almaly.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:­

40-04-79

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 20
Bulary hem okaň