21.04.2021
17.05.2021

Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi zallarda bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi Welotrek boýunça dünýä çempionatynyň geçiriljek zalynyň bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanyň Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine 2021-nji ýylyň 17-nji maýyna, sagat 18:00-a çenli hat üsti bilen ýüzlenip bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgiler:

39-98-15, 39-98-14, 39-98-51

Aşgabat ş. S.Türkmenbaşy şaýolunyň 54-nji jaýy.
Bulary hem okaň