29.05.2022
31.05.2022

Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi

2022-nji ýylyň 29-31-nji maý aralygynda Aşgabatdaky Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda haly, dokma we söwda pudaklaryny ösüşine bagyşlanan Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisi geçiriler.

Türkmenistanyň söwda toplumynyň gazananlarynyň ýerli kärhanalaryň önümleriniň iň soňky nusgalary: azyk, senagat önümleri, sarp ediş harytlary, haly önümleri görkeziler.

Serginiň myhmanlary telekeçileriň önümleri we soňky ýeten sepgitleri bilen tanyşyp bilerler. Sergini gurnaýjy bolup Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy çykyş edýär.

Sergi maý aýynyň 31-ne çenli dowam eder.

Serginiň iş wagty: 10.00-dan 18.00-a çenli.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly 143
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022