15.06.2022
04.07.2022

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi web-saýty işläp taýýarlamak boýunça tender yglan edýär

ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi Türkmenistanyň döwlet edarasynyň web-saýtyny işläp taýýarlamak boýunça №RFQ_TUR_05_2022 belgili tender yglan edýär

Bäsleşik resminamalaryny almak üçin şu aşakdaky elektron salgy arkaly ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezine ýüz tutup bilersiňiz: arm@osce.org

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýüztutmalar iýul aýynyň 4-ne çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipleri 2022-nji ýylyň iýul aýynyň 6-na çenli kabul edilýär.

 

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022