18.08.2022
25.08.2022

“Türkmenpolat we enjamlar” kärhanasy awtohyzmat merkezini gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Türkmenpolat we enjamlar” Döwlet lomaý-bölek söwda firmasynyň Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynyň kärhanasy etrabyň Türkmenbaşy şäherçesiniň Ýeňşiň 45 ýyllygy köçesiniň 47-nji jaýynda “Awtohyzmat merkezi” binasyny gurmak üçin potratçy saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşik boýunça teklipler 2022-nji ýylyň 25-nji awgustyna çenli her gün sagat 09:00-dan 18:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 (243) 6-05-89

Türkmenbaşy etrabynyň Türkmenbaşy şäherçesiniň Ýeňşiň 45 ýyllygy köçesiniň 47-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022