12.10.2022
14.10.2022

UzCharmExpo Autumn 2022

2022-nji ýylyň 12-14-nji oktýabry aralygynda Özgegistanyň paýtagty Daşkent şäheriniň Halkara sergiler merkezinde deri-aýakgap senagatynyň 13-nji halkara sergisi  – “UzCharmExpo Autumn 2022” geçiriler.

UzCharmExpo Merkezi Aziýada deri, aýakgap we sütük pudagyndaky iň uly sergileriň biri hasaplanýar.

UzCharmExpo iki gezek - ýaz we güýz aýlarynda geçirilýän deri, aýakgap we sütük senagatynyň ýöriteleşdirilen sergisi diňe bir Özbegistanyň ähli sebitleriniň önümçilik mümkinçilikleri ilen tanyşdyrman, eýsem dürli ýurtlaryň pudak hünärmenleri üçin gepleşik platformasy bolup çykyş edýär.

Guramaçy: "Uzçarmsanoat" assosiasiýasy

Daşkent, Özbegistan
Bulary hem okaň
2022