10.11.2022
11.11.2022

Türkmentel — 2022

Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyndaky ulag we kommunikasiýalar agentligi “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň 2022-nji ýylyň 10-11-nji noýabry aralygynda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel — 2022” atly XV halkara sergisini we ylmy maslahaty geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty: 10-njy noýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a, 11-nji noýabrda sagat 10:00-dan 16:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-90-99, +993 12 44-91-99

+993 12 39-88-70, +993 12 39-88-81/82/83.

Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы 56
Bulary hem okaň
2022