01.02.2023
17.02.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy gurallar we ätiýaçlyk şaýlar bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy buraw gurluşy üçin gurallarу we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak boýunça №10109151 belgili tender yglan edýär

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölümine ibermelidir.

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

Vepa.Nepesov@eni.com

Viktoriya.Nurberdiveva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022