03.02.2023
20.02.2023

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy gaty galyndylary daşamak hyzmatyny bermek boýunça boýunça tender yglan edýär

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy gaty hojalyk galyndylaryny daşamak hyzmatyny bermek boýunça №10110626 belgili tender yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän islendik kompaniýa, aşakdaky resminamalary we maglumatlary öz içine alýan arza bilen gatnaşmak üçin ýüz tutup biler

  • Gatnaşyjy bu ugurda alyp baran iş tejribesi barada maglumat bermeli.
  • Gatnaşyjy ýöriteleşdirilen ýük ulaglary bilen galyndylary daşamak üçin ygtybarly ygtyýarnamanyň göçürmesini tabşyrmaly

Bäsleşigiň möhleti - 2023-nji ýylyň fewral aýynyň 20-ne, sagat 17:00-a çenli.

Elektron salgylary:

aleksey.butenko@eni.com

Viktoriya.Nurberdiyeva@eni.com

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022